2 DAAGSE MASTERCLASS PLUS (gevorderden/terugkomers): HET EXPERIMENT, VILTWERK PLUS

2 DAYS MASTERCLASS PLUS (experienced felters/second masterclass): THE EXPERIMENT, FELTWORK PLUS

 

Een speciale masterclass in een kleine groep voor gevorderden en vilters die al eerder een masterclass bij Beatrice Waanders volgden. We gaan ervan uit dat u bekend bent met het vilten met bijzondere schapenrassen en gaan direct de diepte in. Deze workshop gaat over verfijning van het werk en artistieke ontwikkeling. Na een korte inleiding inventariseren we de wensen van de deelnemers. We maken een individueel werkplan voor het weekend. U begint direct op zaterdag met gericht experimenteren voor een specifiek werkstuk dat u de volgende dag gaat maken. Op zondag maakt u een werkstuk naar eigen wens, bijvoorbeeld een wolschilderij, een plaid, stuk gordijn of klein wandstuk op hoog niveau en met de mooiste materialen. In een extra klein groepje wordt u zowel technisch als artistiek optimaal begeleid door Beatrice. Aan het einde van de masterclass bespreken we elkaars werk.

A special masterclass in a small group for experienced felters and felters that did already a masterclass at Beatrice Waanders. You know already how to felt with the wool of special sheep breeds and we go directly into the deep. This is a masterclass about fine specialized feltwork and your artistic development. On Saturday you’ll learn new techniques of fine layered feltwork. On Sunday you got the whole day to make a feltwork as you wish (for example a woolpainting, throw, small curtain or a small wall-hanging) on a high level. Beatrice will attend you both technical as artistic in her best way.

 

Masterclass Het experiment (Plus) / The experiment (Plus), The Soft World (Beatrice Waanders), felting workshops / viltworkshops

Data: 26 & 27 mei 2018
Date: 26 & 27 May 2018
Lestijden: 10:00 – 17:00
Time schedule: 10:00 – 17:00
Locatie: Atelier The Soft World, Rotterdam
Location: Studio The Soft World, Rotterdam (The Netherlands)
Kosten: € 290,- Alles inclusief: catering, gebruik gereedschappen en materialen
Costs: € 290,- All-inclusive price: catering, use of tools and materials
Opgave / Subscription: info@thesoftworld.nl